• Post Date

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla osób przebywających na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku od dnia 25 maja 2020 r.
25.05.2020

I. Organizacja korzystania z zasobów szkoły

  1. Od 25 maja 2020 r. z zasobów szkoły mogą korzystać uczniowie klas VI c. 6-letniego i IV c. 4-letniego w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeń związanych z przygotowaniem się do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II st.
  2. Podczas wejścia do budynku szkoły obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego: dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego (2 m). Po wejściu do sali ćwiczeń – maseczkę

Komunikat Dyrektora Szkoły – korzystanie z zasobów szkoły
25.05.2020

Komunikat Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Miastku z dnia 25 maja 2020 r.

Na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871) informuję:

  1. Od dnia 25 maja 2020 r. z zasobów Szkoły mogą korzystać Uczniowie planujący kontynuację nauki w

Komunikat Dyrektora Szkoły – kształcenie na odległość
22.05.2020

Zgonie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U. poz.493,530,564,657,781) okres realizacji zadań edukacyjnych w PSM I st. w Miastku, realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość został przedłużony do dnia 7 czerwca 2020 r.

Dyrektor Szkoły – Wiesław Orłowski

KOMUNIKAT DYREKTORA
29.04.2020

Zgonie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. okres realizacji zadań edukacyjnych w PSM I st. w Miastku realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość został przedłużony do dnia 24 maja 2020 r.…

Komunikat Dyrektora Szkoły
14.04.2020

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, wynikającego z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19, 

okres realizacji zadań edukacyjnych PSM I st. w Miastku, realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość został przedłużony do dnia 26 kwietnia 2020 roku.

          W związku z powyższym informujemy, że dziennik elektroniczny Mobireg będzie platformą komunikacyjną między rodzicami, uczniami i nauczycielami. Bardzo prosimy rodziców i …

Wiosenna przerwa świąteczna – komunikat CEA
8.04.2020

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkołach i placówkach artystycznych będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W dniach 9 kwietnia (czwartek) i 10 kwietnia (piątek), szkoły nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalone obecnie do dnia 10 kwietnia 2020 r., dalsze informacje w kwestii organizacji pracy szkół i placówek …

Zarządzenie Dyrektora Szkoły
27.03.2020

ZARZĄDZENIE Nr 23/19/20

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku

z dnia 25 marca 2020 r.

W sprawie: organizacji pracy szkoły w dniach 25.03 – 10.04.2020 r.

na podstawie: art. 68 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), art. 7 ust. 2 pkt 5 Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz Rozporządzeń …