Edukacja

6-LETNI CYKL NAUCZANIA

Do klasy pierwszej 6-letniego cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci w wieku 5 – 8 lat (rocznik 2012-2009) na podstawie badania predyspozycji muzycznych. Nauka trwa 6 lat. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

W klasach I-III prowadzone są zajęcia:

indywidualne: wybrany instrument – 2 lekcje w tyg. po 30 min.

grupowe: - kształcenie słuchu – 2 lekcje w tyg. po 45 min. - rytmika – 1 lekcja w tyg. – 45 min.

W klasach IV-VI prowadzone są zajęcia: indywidualne: - wybrany instrument – 2 lekcje w tyg. po 45 min. - fortepian dodatkowy (od klasy piątej) – 1 lekcja w tyg. – 30 min. grupowe: - kształcenie słuchu – 2 lekcje w tyg. po 45 min. - audycje muzyczne – 1 lekcja w tyg. - 45 min. - chór lub orkiestra lub zespół instrumentalny – 1 lekcja w tyg. – 90 min. 4-LETNI CYKL NAUCZANIA Do klasy pierwszej 4-letniego cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 (rocznik 2009-2001) na podstawie badania predyspozycji muzycznych. Nauka trwa 4 lata. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. W klasach I – IV prowadzone są zajęcia: indywidualne: - wybrany instrument – 2 lekcje w tyg. po 45 min. - fortepian dodatkowy (od klasy trzeciej) – 1 lekcja w tyg. – 30 min. grupowe: - kształcenie słuchu – 2 lekcje w tyg. po 45 min. - audycje muzyczne (od klasy drugiej) – 1 lekcja w tyg. po 45 min. - chór lub orkiestra lub zespół instrumentalny (od klasy drugiej) – 1 lekcja w tyg. – 90 min.