Organ prowadzący i nadzorujący

MINISTER KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. (22) 421-01-00

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. (22) 42-10-621, 42-10-617
fax. (22) 42-10-633
e-mail: sekretariat@cea.art.pl ; www.cea.art.pl

Region III – Pomorski

Wizytator - Jacek Markanicz
Zespół Szkół Muzycznych
ul. Partyzantów 21a
80-254 Gdańsk
tel. 58 309-45-40
fax. 58 324-92-24
markanicz@cea.art.pl