Obsługa

  • Maria Braun - sprzątaczko-woźna
  • Agnieszka Fabiniak - sprzątaczko-woźna
  • Marcin Wiśniewski - (urlop) konserwator, palacz sezonowy, magazyn instrumentów
  • Marcin Gabryk - konserwator, palacz sezonowy
  • Alfred Rudzikiewicz -  palacz sezonowy
  • Piotr Hrysiukiewicz  - palacz sezonowy