Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole. W naszej szkole Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna pani Danuty Topolińskiej organizuje koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, współpracuje przy pasowaniu uczniów klas pierwszych, współorganizuje Karnawałowy Bal Przebierańców. Zajmuje się również dekorowaniem szkoły, sali koncertowej, gablot i tablic szkolnych z okazji świąt, rocznic i koncertów. Służy pomocą w przygotowaniach większych imprez szkolnych, konkursów, warsztatów i w innych pracach na rzecz szkoły.  
Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019
  • Julia Kwaśniewska - przewodnicząca
  • Kornelia Gruba - wiceprzewodnicząca
  • Monika Hinz - sekretarz
  • Natalia Borzyszkowska - skarbnik
Opiekun:   Danuta Topolińska