Zarząd

Prezydium Rady Rodziców (rok szkolny 2018/2019)
  • Anna Tandecka - przewodniczący
  • Teresa Śniegulska - vice przewodnicząca
  • Małgorzata Halamska-Włodarska - sekretarz
  • Maciej Staszewski - skarbnik
Komisja rewizyjna:
  • Katarzyna Bryksa-Skowron - przewodnicząca
  • Ewa Dudziak - członek
  • Dariusz Mieczkowski - członek