Zarząd

Prezydium Rady Rodziców (rok szkolny 2017/2018)
  • Witold Zajst - przewodniczący
  • Anna Tandecka - wiceprzewodnicząca
  • Bartłomiej Siwicki - sekretarz
  • Kinga Szlendakowska - skarbnik
Komisja rewizyjna:
  • Joanna Zabrocka - przewodnicząca
  • Mirosława Prychożdenko - członek
  • Małgorzata Halamska-Włodarska - członek