Zarząd

Prezydium Rady Rodziców
(rok szkolny 2019/2020)

  • Anna Tandecka – przewodniczący
  • Teresa Śniegulska – vice przewodnicząca
  • Małgorzata Halamska-Włodarska – sekretarz
  • Maciej Staszewski – skarbnik

Komisja rewizyjna:

  • Katarzyna Bryksa-Skowron – przewodnicząca
  • Ewa Dudziak – członek
  • Dariusz Mieczkowski – członek